I.A.S. d.o.o.  ZAGREB , CROATIA , EU

...THE ART OF AUTOMATION SIMPLICITY... 

 O CNC TECHOLOGIJI

Tvrtka  I.A.S. d.o.o.  posjeduje dugogodišnje iskustvo na području procesne tehnologije , industrijske elektronike , strojarstva i informatike  što nas čini flexibilnima na turbulentnom tržištu zbog pračenja trendova i opče postave tima i kooperativnih tvrtki. Naša prednost na tržištu je upravo želja za napredkom i volja za edukacijom okoline i potencijalnih suradnika.

The company I.A.S.  Ltd. has vast experience in the field of process technology, industrial electronics, mechanical engineering and computer science makes us flexible in turbulent market for monitoring trends and general Lineup and cooperative companies. Our market advantage is precisely the desire for progress and will for the education environment and potential collaborators.

Što je CNC tehnologija ?
CNC ( Computer Numeric Control ) tehnologija , kao jedna od najbrže rastućih grana industrije več dugi niz godina zauzima vodeče mjesto te   se uvlači u sve pore proizvodnih procesa. Nezamjenjivost ove tehnologije dokazuje se prvenstveno u vrhunskim preciznostima i ponovljivostima izrade obradaka , univerzalnim pristupom za rješavanje mnogih tehnoloških prepreka u procesnoj industriji i vrlo preciznom definicijom trajanja procesa što projektantima uvelike olakšava primarno izradu prototipa a sekundarno serijsku proizvodnju .

Primjena CNC tehnologije
:
Svi proizvodni procesi , svaka nekad ručna izrada ili proizvodni proces , u današnje vrijeme se može pretvoriti u CNC proizvodni proces no takav pristup zahtjeva neke ključne predpostavke :
- poznavanje računalnih operativnih sustava
- poznavanje vektorske grafike
- poznavanje primarnog tehnološkog pristupa

Veza digitalne vektorske grafike i CNC tehnologije i proces rada:
Temeljna predpostavka za svaki CNC proces je u biti konstantno koordinatno pozicioniranje pojedinih osi na temelju niza instrukcija koje krajnji NC (Numeric Control ) program prima u vidu sintaxe zvane  " G-code" . Ta sintaxa generirana je CAM ( Computer Aided Machining) programom putem tzv. postprocessora koji je modul unutar glavnog programa definirajući tako specifične zahtjeve izlaznog stupnja , odnosno NC-a, kojem je ulazni fomat CAD ( Computer Aided Design) . Proces se  deklarira kao CAD / CAM / NC . Mnoga programska rješenja danas objedinjuju sve tri kategorije . Proces se generalno svodi na ideju prenesenu u vektosku grafiku putem CAD , nadalje preko definicije alatnih staza korz CAM i naposljedku koordinatnom manipulacijom mehaničkih i elektroničkih sustava putem NC .